مهندس محمد علی قوی :

اعتماد به توان و استعداد جوانان؛ زمینه ساز پیشرفت کشور است

عدم اعتماد به توان و استعداد جوان امروز موجب شده که ما نتوانیم فرزندان خود را باور کنیم. بین نسل دیروز با نسل امروز فاصله بسیار است.

مهندس قوی:

عقلانیت و اخلاق برترین هدیه به مردم است

در پس برخی بازی های سیاسی اخلاق به فراموشی سپرده شده است. از همین رو باید جهت احیای اخلاق در فضای کشور تلاش کرد.

گزارش‌های تصویری

مطالب و نوشته‌های اخیر