38 سال گذشت، با افتخارات فراوان کشورم شاد هستم و با مشکلات کشور غمگین، 38 سال گذشت و من اکنون خسته و ملولم از "سیاسی کاری ها، جناح بازی ها".

آری برادرم اینچنین بود :

38 سال گذشت، با افتخارات فراوان کشورم شاد هستم و با مشکلات کشور غمگین، 38 سال گذشت و من اکنون خسته و ملولم از "سیاسی کاری ها، جناح بازی ها".
8 سال اول چپ همه کاره بود و راست تمام تلاش خود را برای بحران سازی کرد که چپ موفق نشود و بعد راست همه کاره شد و چپ از هیچ تلاشی برای ناکارآمدی آن دریغ نکرد و سپس اصلاح طلب نام دگردیسی شده چپ حاکم شد و اصول گرا نام دگردیس شده راست تمام تلاش خود را کرد که اصلاح طلب موفق نشود و باز اصول گرا آمد و اصلاح طلب با تمام قوا عزم کرد برای عدم موفقیت آن، و اکنون این پروسه همچنان ادامه دارد، این گروه آمد و همه را از بالا تا پایین حذف کرد و آن گروه آمد و همه را کنار زد. این گروه آمد با صدها اتوبوس نیرو و آن گروه آمد با صدها اتوبوس نیرو، این گروه آمد و همه تقصیرها را به گردن گروه قبل گذاشت و آن گروه آمد همچنین، این گروه آمد با ارزش ها همه چیز را زیر سوال برد و آن گروه آمد با مردم سالاری همه چیز را مسئله دار کرد، نه منافع ملی، نه اقتدار ملی، نه عزت ملی، نه و نه. مهم نبود، آنچه مهم بود، منافع جناحی و گروهی بود، ابتدا اختلاف سلیقه بود اما الان همه اختلاف ها است جز سلیقه ، این گروه آن گروه را متهم به ضد انقلاب ضد اسلام و فتنه گر و نفوذی متهم می کند و آن گروه این گروه را به انحصار طلب و افراطی و غوغا سالار و... 


اما برادرم اکنون این کشور غنی با هزاران سال پشتوانه تاریخی در دنیایی از مسئله، مشکل، معضل، بحران و فاجعه درگیر است و باز آن جناح ها ساز خود را کوک می کنند، نمی دانم چقدر و کي باید صدایش درآید که به ناکوک بودن آن پی ببرند، برادرم استانم اکنون بعد از 38 سال هنوز در 13 معیار از 15 معیار محرومیت، محروم است، برادرم، مردم چند هزار نفره شهرم در فقر غوطه ورند،کم آبی فاجعه شده است، بیکاری همه خانواده ها را به عزا کشانده، روستاها خالی شده، صنایع خوابیده، رکود در همه بازارها حاکم است، اعتیاد و قاچاق بیداد می کند، برادرم، با این همه فجایع، جناحها بدنبال منافع خودند، آنها هدف و وسيله را یکسان پنداشتند، هدف توسعه، پیشرفت، آسایش و آرامش ما است اما آنها می گویند هدف پیروزی جناح است تا باز به سر و کله هم بزنند تا این چهار سال هم مانندچهار سال گذشته تمام شود و دودش به چشم ما برود، برادرم، آنچه برای ما اصل است برنامه و کارآمدی برای تحقق برنامه های شهرمان است وگرنه این 38 سال جناح ها نه آب شدند و نه نان، نه دردی را دوا کردند و نه گُلی بر سر ما زدند، 38 سال آینده هم همین آب و همين نان است.