بدون تردید عاشقان این مرز و بوم مظهر شجاعت، عدالت‌خواهی، توانمندی و ایمان بوده و ایثار و ازجان گذشتگی آنان خاطرات گرانقدری در اذهان زنده و جاوید خواهد نمود که یکی از این، از جان گذشتگان شهید سرافراز اسلام محمد حسن قوی می باشد.

بسم رب الشهدا و الصدیقین


بدون تردید عاشقان این مرز و بوم مظهر شجاعت، عدالت‌خواهی، توانمندی و ایمان بوده و ایثار و ازجان گذشتگی آنان خاطرات گرانقدری در اذهان زنده و جاوید خواهد نمود که یکی از این، از جان گذشتگان شهید سرافراز اسلام محمد حسن قوی  می باشد.

لذا بدین وسیله از خانواده های محترم شهدا، جانبازان، آزادگان و عموم مردم، دعوت به عمل می‌آید تا با حضور سبز خویش در جمع عاشقان ولایت، در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت این شهید والامقام برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.